מזרנים

מזרונים, מזרנים

איכות השינה היא אחד הדברים המהותיים לגוף האנושי, לפחות גוף אנושי שעדיין מסתמך על שינה כדי לשקם ולרפא את עצמו. על כן, אם אפשר לתמוך את איכות השינה, נגיד, על ידי שימוש במזרנים רלוונטיים לכך – הרי זה מבורך. שהרי, אחד מהגורמים המשפיעים על איכות השינה יכול להיות זה של המזרן. איכות המזרנים, והמיקום שלהם, יכול להשפיע מאוד על כך. באם ישנו מזרן קיים, האם הוא תומך באיכות השינה, או שמע הגיע הזמן להחליפו? ובכן, יש שיגידו שהטווח להחלפת מזרנים עומד על שבע עד עשר שנים. ובאם מזרן הגיע לגיל הזה, אפשר להתחיל לשקול את החלפתו. אם כי כל מזרן לגופו, שכן הדבר תלוי בסוג המזרנים, באופי השימוש, בתחזוקה וכיוצא בזה.

איך יודעים אם הגיע הזמן להחליף מזרנים?

באם המזרנים הגיעו לטווח השנים, כביכול שבע עד עשר שנים, אפשר שזה הזמן לשקול זאת. באם נדמה שאיכות השינה לא כפי שהייתה, והדבר מצביע באופן ישיר על איכות המזרנים, אפשר שזו אינדיקציה בפני עצמה שזה רלוונטי להחליף. באם המזרנים מראים שיש אזורים שקועים, בולטים ובאופן כללי – שהמזרן כבר לא שמר על צורתו, אפשר שזו הזמנה נוספת להחליף את המזרנים. שכן, הגוף אולי נהנה יותר ממשטחים ישרים ותומכים. אם כי כל מקרה לגופו.

גם במקרה בו מזרנים משמיעים יותר רעש מהרגיל, כמו לדוגמה רעש בולט מהפעלה של קפיץ – אפשר שזה יהיה סימן מספק לכך שהגיע הזמן לשדרג או לבדוק כיצד מתבקש או נכון להבריא מזרן כזה או אחר.

סימן נוסף יכול להיות, הוא באם איכות השינה משתפרת כאשר ישנים על מזרנים במקומות אחרים, כמו בבתי מלון, אצל חברים, וכיוצא בזה. ואם ישנן תגובות אלרגיות לדבר מה בדירה, אפשר לבדוק אם המזרן קשור לזה, או שלא. באם כן, אפשר שזה סימן להחליפו כי אולי יש בו תאי עור מתאים וכיוצא בזה. כמו גם, באם יקיצת הבוקר מלווה בקשיחות בשרירים, אפשר שזו אינדיקציה נוספת או בפני עצמה – שהגיע הזמן לשדרג למזרנים תומכים.

ועם זאת, כל מקרה לגופו וכל אדם יודע לנכון מה מתאים לו ומתי.